שאלות ותשובות

אלו תשלומים יקנו את מירב הטבות המס לקראת סוף שנת המס (סכום ה

* קופת גמל
* ביטוחי חיים
* קרן השתלמות
* תרומות למוסדות מוכרים.
* מהשלמת תשלומי התחייבות עד 31.12 להוצאות לגבי עסק שהדיווח על הכנסותיו הינו על בסיס מזומנים כגון: חשמל, שכ"ט עו"ד, הוצ' משרד וכו'

יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה!!

שאלה:

עובד מבקש להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, האם הוא יהיה זכאי לתשלום?

תשובה:

על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השכי"ג-1963, עובדים שהם הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות של חללי מערכות ישראל רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם (סעיף 4א לחוק).

עובד שאינו אחד מקרובי המשפחה שצויינו, ומעוניין להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון, יבדוק מה הדין במקום עבודתו, מאחר וייתכן כי בהסכם אישי, בהסכמים קיבוציים או בצווי הרחבה שונים נכלל יום זה כיום בחירה שבו העובד יכול להעדר בתשלום.

 

 

 

 

כיצד אפשר לחסוך תשלומי מס לשנת 2010 ?

 

עד לתאריך 31/12/10 ניתן לבצע מס' פעולות פשוטות יחסית, אשר יכולות לחסוך תשלומי מס .

להלן חלק מהפעולות:

 .1הפקדות סוציאליות :

חוקי המס הנוגעים להפקדות לקופות גמל , פנסיה , ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות עברו בשנים

האחרונות שינויים רבים . הסכומים האמורים מתייחסים להפקדות של עצמאיים עפ"י סכומי הכנסה

מקסימליים .

הפקדה בסך 17,040 ש"ח בקרן השתלמות תביא לחסכון מס של 4,921 ש"ח .

הפקדה בסך 31,104 ש"ח לקופת גמל לקצבה או קרן פנסיה תביא לחסכון מס של 13,025 ש"ח.

. 2תרומות :

עצמאי התורם למוסדות ציבוריים אשר ניתן להם אישור לפי סעיף 46 יקבל זיכוי בגובה 35%

מסכום התרומה , כלומר מס הכנסה יחזיר לו 35% מסכום התרומה .

חברה תורמת תקבל זיכוי בגובה מס החברות כלומר 25% .

. 3דחיית תקבול של הכנסות :

לרוב, הכנסה שלא נקבל השנה גם לא תיחשב ברווח השנה ולכן כדאי לדחות הכנסות אשר

אמורות להתקבל בסוף דצמבר לתחילת ינואר .

 .4הקדמת הוצאות :

לרוב , תשלומי הוצאות שנשלם השנה יקטינו את הרווח ולכן כדאי לשקול הקדמת תשלומי

הוצאות מתחילת ינואר לסוף דצמבר , עצמאיים כדאי וישלמו את מקדמת ביטוח לאומי של

דצמבר 2010 עד 31 בדצמבר ולא ב 15 בינואר 2011

 

 

 

 

 

כיצד ניתן להקטין את תשלומי הצמדה וריבית (4%) בגין מס לשנת 20

 

 

 

הקדמת תשלום מקדמות המס בגין שומה צפויה לשנת 2009:

* תשלום בינואר 2010 יקנה פטור מלא מהצמדה וריבית

* תשלום בפברואר 2010 יקנה פטור ממחצית ההצמדה והריבית

* תשלום במרץ 2010 יקנה פטור מרבע ההצמדה והריבית.

 

 

 

כמה אחוז מע"מ מוכר להוצאה בשימוש מכשיר הפלאפון אשר הינו לצור

בהנחה שעיקר השימוש במכשיר הפלאפון הינו לצורכי העסק יש לנכות 2/3 ממס התשומות הכלול בחשבונית.

מה ההבדל בין חברה בע"מ לעצמאי

מהי חברה בע"מ ?

חברה בע"מ היא גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות. החברה נוסדת עם רישומה ברשם החברות. החברה הינה יישות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה. מאחר והחברה היא "בעירבון מוגבל" היא אחראית לכל ההתחייבויות והפעילות שלה ולא בעלי המניות.
בד"כ בעלי המניות של החברה נותנים ערבות אישית לחובות החברה (בעיקר לבנקים) ואז להתחיבויות שעליהם הם נתנו ערבות הם חשופים באופן אישי.

את מניות החברה אפשר למכור ואף להעביר בירושה.
את החברה מנהל דירקטוריון (בחברות לפרטיות בד"כ בעלי המניות) אשר ממונה על ידי בעלי המניות.
חברה חייבת לנהל הנהלת חשבונות כפולה (דו צידית) ולהגיש דוח שנתי מבוקר ע"י רואה חשבון.

מיהו עצמאי ?
עסק בבעלות יחיד אשר כל האחריות מוטלת עליו (גם הפלילית וגם האזרחית).
הניהול נעשה על ידי הבעלים של העסק, ונטל המיסוי מוטל רק עליו. במקרה של פשיטת רגל אפשר לרדת לנכסיו האישיים. עצמאי מנהל הנהלת חשבונות חד צידית ומגיש דוח שנתי לשלטונות המס.

מהוא מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד - מגזר פרטי

ותק בשנים

מספר ימים

       עד שנה

5

2-3

6

4-10

7

11-15

8

16-19

9

20 ומעלה

10

מהם הסיבות השכיחות להחזר מס

• עבודה לא רצופה
• תקופת אבטלה
• החלפת מקום עבודה
• חיל משוחרר
• עולה חדש
• ילד/ה עם לקויי למידה
• תרומות
• קופות גמל
• ביטוחי חיים
• לידה
• משפחה חד הוריות
• ועוד

מי חייב בשינויי שיטת הדיווח למע"מ - דוחות מקוונים

 

 

 

1. עוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונות בשיטה הכפולה אשר מחזור עסקאותיהם השנתי יעלה בשנת 2010 על 100,000 ₪.

2. עוסקים המנהלים חשבונות בשיטה החד-צדית אשר מחזור עסקאותיהם השנתי בשנת 2010 מעל 4 מיליון ₪.

3. מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ומעלה ומוסדות כספיים.

4. עוסקים שעסקאותיהם פטורות ממס בהתאם לסעיף 33 לחוק מע"מ (יהלומנים) ועוסקים באזור אילת, אשר מחזור עסקאותיהם השנתי מעל 1 מיליון ₪.

הדיווחים הנדרשים לרשות המסים מידי חודש יכללו פירוט של כל חשבוניות המס, חשבוניות הקניה, רשמוני הייבוא ומסמכים אחרים בגינם הוגש הדיווח למע"מ. מלכ"רים ומוסדות כספיים יידרשו להגיש הדיווח המקוון בהתייחס לצד ההוצאות בלבד.