מאמרים

תנאי שימוש באתר

*האמור לעיל אינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ מקצועי משפטיו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם אדם מקצועי העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.

  הדרך להצלחת העסק עוברת בחישוב שרותי הנהלת חשבונות.

  חשוב לזכור, כי לכל הסוגיות יש לתת את הדעת עוד בטרם פתיחת העסק.

  היתרונות בלהיות עוסק פטור

  היתרונות בלהיות עוסק מורשה

  היתרונות בלהיות חברה בע"מ

  מה ההבדל בניהם

  פיתרונות אלה ואחרות תענה בדרך להקמה פיתוח וקידום העסק.

  כמו כן נלווה אותך בצעדייך הראשונים של פתיחת העסק, תוך מתן הדרכה מול רשויות המס.

  כל זאת יגרמו להבדל בן עסק מצליח לעסק כושל.

  את השיפור באיכות בדיוק ובשירות תרגישו מיד.